2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_2974.jpg 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_2983.jpg

Kiran Dress Multi Coloured

790.00
Geeta Blouse IKAT 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1116.jpg

Geeta Blouse IKAT

490.00
Leela Dress Short Yellow 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_3050.jpg

Leela Dress Short Yellow

299.00
Geeta Blouse White 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_3830.jpg

Geeta Blouse White

330.00
Jhansi Jacket Blue 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1145.jpg

Jhansi Jacket Blue

290.00
2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1591.jpg 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1575.jpg

Leela Dress Long Multi Coloured Ikat

890.00
Leela Dress Short Pink 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_3394.jpg

Leela Dress Short Pink

299.00
Leela Skirt White 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0740.jpg

Leela Skirt White

170.00
Leela Dress Long Yellow 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_2636.jpg

Leela Dress Long Yellow

399.00
2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0827.jpg 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0817.jpg

Rukiya Dress Blue

450.00
Geeta Blouse Blue 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1079.jpg

Geeta Blouse Blue

330.00
Kiran Dress Red 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_2945.jpg

Kiran Dress Red

790.00
2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0663.jpg 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0636.jpg

Rukiya Dress IKAT

680.00
Leela Skirt Blue 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER1159.jpg

Leela Skirt Blue

170.00
Leela Dress Long Black 2018-07-09_ZAZI_VINTAGE_SUMMER_LISA_WINTER_2507.jpg

Leela Dress Long Black

399.00
Jhansi Jacket IKAT 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0872.jpg

Jhansi Jacket IKAT

450.00
ff65529e-de0a-4a5d-ab97-8410d336fa9b.jpg 2018-04-09_ZAZI_VINTAGE_LISA_WINTER0974.jpg

Madhu Silk Long Blue

690.00